Admissio i obłóczyny

14 października był szczególnym dniem dla naszej wspólnoty seminaryjnej. Podczas Mszy świętej w bazylice katedralnej, której przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna, nasi bracia z rocznika V wyrazili swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Natomiast na początku liturgii ks. biskup pobłogosławił alumnów z rocznika III, którzy założyli po raz pierwszy strój duchowny.

Podczas homilii ks. biskup wzywał, aby nie być człowiekiem światowym i pójść za Chrystusem. Jest to też zachęta do tego, aby być bardziej otwartym dla drugiego człowieka, aby służyć mu swoją modlitwą i czasem.

Braciom z roczników V i III serdecznie gratulujemy, jednocześnie prosząc wszystkich o modlitwę za powołanych, jak i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Bogata fotorelacja na stronie Radia Głos.