Admissio i obłóczyny

Dziś w naszym pelplińskim seminarium przeżywamy wielką radość, ponieważ klerycy roku V i III weszli w kolejny etap swojej formacji seminaryjnej. Rok III zmienił swój strój na duchowny, aby postawić następny krok ku Chrystusowemu kapłaństwu. Natomiast podczas Mszy św., której przewodniczył ks. bp Arkadiusz Okroj, rok V powiedział swoje tak w obrzędzie Admissio, czyli wyraził gotowość do przyjęcia święceń w stopniu diakonatu, a następnie prezbiteratu. Zarówno obłóczyny, jak i Admissio, są momentami, na które w sposób szczególny się czeka. Dla alumnów oraz ich bliskich chwile te na zawsze zostaną w pamięci.