Betlejemskie Światło Pokoju

19 grudnia podczas uroczystej Jutrzni, harcerze Kleryckiego Kręgu Akademickiego wnieśli do kaplicy seminaryjnej Betlejemskie Światło Pokoju.

Porannej modlitwie brewiarzowej przewodniczył ks. Rafał Barciński, ojciec duchowny naszego seminarium. W swojej nauce zachęcił nas, aby w naszych sercach płonęło na stałe światło pokoju.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat.

Sam moment odpalania światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem Pokoju do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.