CIS w Lipuszu

„Kto śpiewa, podwójnie się modli!” Zachęceni tym powiedzeniem św. Augustyna klerycy z seminaryjnego zespołu „CIS” wyjechali we wtorek, 27 lutego, do Lipusza, by w miejscowej szkole poprowadzić dla uczniów katechezę o seminarium i powołaniu. Była to również okazja do tego, by wspólnie śpiewać i skakać na chwałę Bożą oraz aby dać świadectwo swojej wiary. Wyjazd był możliwy dzięki zaproszeniu ks. Waldemara Prondzinskiego, który jest katechetą w tej szkole, a który w czasie swojego pobytu w seminarium był perkusistą zespołu. Bardzo ciepło przywitał nas w szkole, a po występie przyjął na obiad ks. prałat Jan Ostrowski – proboszcz lipuskiej parafii.

Takie wyjazdy są bardzo ważne dla nas – członków zespołu. Są one częścią naszej formacji, stanowią możliwość spotkania z drugim człowiekiem, dzielenia się radością naszej wiary, radością Ewangelii. W czasie katechezy swoje świadectwo odkrycia Boga i Jego miłości dał nam kl. Jan Lubiński – gitarzysta. Bardzo ważne jest dzielenie się takimi historiami, swoimi doświadczeniami. Z jednej strony dlatego, że dzięki temu my sami o nich nie zapomnimy, a z drugiej strony możemy nimi umocnić tych, którym głosimy. A takie wyjście, przed prawie 200 dzieci, wcale nie jest łatwe!

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu. Przede wszystkim księżom duszpasterzom parafii pw. św. Michała Archanioła w Lipuszu za zaproszenie i zorganizowanie wyjazdu (oraz pyszny obiad!), dyrekcji Zespołu Szkół w Lipuszu za udostępnienie hali gimnastycznej i przychylność oraz moderatorom seminarium, szczególnie ks. Prefektowi Arkadiuszowi Drzycimskiemu, który również wygłosił krótką naukę dla uczniów.

Za okazane serce – Bóg zapłać!