Czas wakacji

Końcówka czerwca jest dla wielu instytucji początkiem wakacji. Również i my, po kolejnym roku formacji seminaryjnej, uwieńczonym sesją zaliczeniową i egzaminacyjną, a nade wszystko kilkudniowym przygotowaniem gmachu seminarium do remontu, udaliśmy się na wakacje. Jest to dla nas czas, w którym wysiłki podjęte w ramach zorganizowanej formacji ku kapłaństwu mogą zostać zweryfikowane. Najbliższe trzy miesiące poświęcimy zatem nie tylko na odpoczynek, ale także na udział w rekolekcjach młodzieżowych i pielgrzymkach, na pracy w hospicjum i szkołach oraz posługując w parafiach.