Czerwcowy dzień skupienia

Z 4 na 5 czerwca w Święto Zesłania Ducha Świętego odbył się w naszej wspólnocie seminaryjnej ostatni już w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go dla nas Ksiądz Leszek Kozłowski, który od dziesięciu lat jest proboszczem w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym. W tym intensywnym dla nas czasie przygotowań do sesji i zdawania egzaminów była to okazja do pewnego zatrzymania się i przemyślenia wielu spraw.  Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał nam jak ważna jest osobista relacja z Jezusem, w której jak echo powinno poruszać nasze serce pytanie ewangelicznego młodzieńca: “Nauczycielu dobry, co mam czynić?”

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za wygłoszone słowo i podzielenie się z nami wieloletnim świadectwem kapłańskiego życia, w którym unaocznił nam, jak powinno być realizowane Przykazanie Miłości w kapłańskim posługiwaniu.

kl. Karol Gowkielewicz