Diakoni obronili swoje prace magisterskie

Diakoni naszego seminarium obronili swoje prace magisterskie na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu!
Gratulujemy i prosimy o modlitwę w intencji dobrego przygotowania się diakonów do święceń prezbiteratu!