Diakoni zdali egzamin jurysdykcyjny!

Każdy z diakonów, zanim zostanie dopuszczony do święceń prezbiteratu, musi pomyślnie zdać egzamin jurysdykcyjny. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności, którymi kandydat do święceń powinien odznaczać się w przyszłej pracy duszpasterskiej,  a zwłaszcza w posłudze słowa oraz posłudze sakramentu pokuty i pojednania.

W piątek, 17. maja w Rektoracie Seminarium do egzaminu przystąpiło dziesięciu diakonów. Po odbyciu całego egzaminu, który sprawdzał naszą wiedzę i umiejętności z zakresu spowiednictwa, teologii moralnej i teologii pastoralnej spotkaliśmy się na wspólnym podsumowaniu i odczytaniu wyników. Natomiast już od niedzieli rozpoczynamy rekolekcje przed święceniami kapłańskimi.

Na czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich serdecznie prosimy o modlitwę w naszej intencji.