Rozpoczął się propedeutyk I roku

4 września dla naszych braci z pierwszego roku rozpoczął się czas wstępnej formacji i integracji. Klerycy wraz z księżmi moderatorami wyjechali do Białogóry, aby tam jeszcze bardziej zbliżyć się do Tego, który powołuje, lepiej poznać siebie oraz zasady panujące we wspólnocie seminaryjnej.

Dzisiaj, 6 września, o godz. 15:00 hymnem do Ducha Świętego rozpoczęli swój dzień skupienia, który potrwa do sobotniego wieczoru. Jest to czas wyciszenia, w którym klerycy pierwszego roku mają spojrzeć w swoje wnętrze, utwierdzić się w podjętej decyzji i uczyć się wsłuchiwania w głos Pana Boga.

Polecamy ich Waszej modlitwie…