Dobry początek… Wyjazd formacyjno-integracyjny alumnów I roku

Od 4 do 14 września br. uczestniczyliśmy w Białogórze w tzw. propedeutyku. Był to czas, który miał przygotować nas, młodych alumnów, do rozpoczynającej się w październiku formacji seminaryjnej. 

Pod opieką księży moderatorów mieliśmy okazję wdrożyć się już w pewnym stopniu w rytm dnia funkcjonujący w seminarium, poznać regulamin oraz specyfikę studiów filozoficzno-teologicznych. Wspólne modlitwy oraz medytacje bardzo zbliżyły nas do Pana Boga i pomogły  nam odkrywać łaskę powołania. W czasie pobytu w Białogórze z uwagą wsłuchiwaliśmy się w konferencje ojca duchownego, ks. Sławomira Kunki, który będzie towarzyszył nam przez cały pierwszy rok formacji.
Czas okresu propedeutycznego był bardzo urozmaicony. Byliśmy m.in. w latarni morskiej „Stilo” w miejscowości Osetnik oraz na Helu. Odwiedziliśmy las piaśnicki – miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu, nazywane „Kaszubską Golgotą”, gdzie oddaliśmy hołd pomordowanym oraz modliliśmy się zarówno w intencji ofiar, jak i katów. W niedzielę, 8 września, uczestniczyliśmy w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie. W kolejnych dniach nawiedziliśmy też inne sanktuaria: Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Matki Bożej Królowej Rodzin i Matki Bożej Bolesnej w Kościerzynie. Byliśmy także w Kartuzach, gdzie zwiedzaliśmy piękną kolegiatę oraz w Gnieżdżewie, miejscowości urodzenia Sługi Bożego ks. bpa Konstantyna Dominika, gdzie modliliśmy się o jego beatyfikację. W ramach rekreacji byliśmy na wycieczce rowerowej, podczas której zwiedzaliśmy nadmorską okolicę i podziwialiśmy jej piękno, spacerowaliśmy po plaży w Białogórze i wchodziliśmy na wydmy w Łebie.
Ciekawym i nowym dla nas doświadczeniem było, związane z przeżywaniem dnia skupienia, „sacrum silentium” (łac. święta cisza), kiedy to milczeliśmy przez cały dzień, modliliśmy się, słuchaliśmy konferencji i rozważaliśmy o życiu, do którego jesteśmy zapraszani przez Chrystusa.
Nasz wyjazd formacyjno-integracyjny zakończył się w Pelplinie. Tam, wspólnie z naszymi rodzicami, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. rektor Tomasz Huzarek i zjedliśmy obiad w seminaryjnym refektarzu.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy okazali nam swoją dobroć i życzliwość. Serdecznie dziękujemy za gościnność księżom proboszczom: ks. prałatowi Antoniemu Bączkowskiemu z Kościerzyny, ks. prałatowi Piotrowi Krupińskiemu z Kartuz oraz ks. kanonikowi Zenonowi Myszkowi z Łeby. Szczególne podziękowania należą się ks. Jarosławowi Kubiakowi, proboszczowi parafii w Białogórze, który gościł nas u siebie, zapewniając nam noclegi i smaczne obiady przez cały nasz pobyt. Cieszymy się, że ks. Jarosław będzie opiekunem naszego kursu. Nie sposób pominąć w podziękowaniach także białogórskich parafian, od których doświadczyliśmy wiele dobra.
Z niecierpliwością czekamy już na rozpoczęcie roku akademickiego i możliwość odkrywania swojego powołania w murach pelplińskiego seminarium. Na ten szczególny czas prosimy wszystkich o modlitewne wsparcie.
Alumni I roku WSD w Pelplinie