Dzień skupienia

Po feriach międzysemestralnych kolejne dni formacji rozpoczęły się dniem skupienia. Tematem przewodnim był zdrowy i wyważony stosunek do rzeczy materialnych w pracy duszpasterskiej, w szczególności do pieniędzy. Naszym przewodnikiem duchowym tego dnia był ks. Przemysław Szulc, dr teol. liturgiki, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Świeciu i proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku. Dzielił się on swoim bogatym doświadczeniem zarówno z życia w przestrzeni szkolnej jak i duszpasterskiej. Rozważanie fragmentu z Listu świętego Pawła do Filipian pomogło nam w uświadomieniu sobie, że nie należy polegać na tym, co się posiada. Uczeń Chrystusa powinien być zaprawiony do każdych warunków, pamiętając, iż wszystkie dobra materialne, cały świat został stworzony przez Boga, należy do Niego samego i to On podtrzymuje go w istnieniu (Por. Flp 4, 10-20). Dziękujemy ks. Przemysławowi za nakreślenie powyższych i innych istotnych tematów wynikających z Biblii i budujących przykładów duszpasterskich, a przede wszystkim za dar wspólnej Eucharystii. Życzymy obfitości Bożych łask, pamiętając w modlitwie o szkolnictwie katolickim. Mamy nadzieję, że powyższe i pozostałe tematy podjęte w ramach tego dnia skupienia zaowocują życiem na wzór rad ewangelicznych we wspólnocie seminaryjnej i w przyszłej służbie kapłańskiej.