Dzień skupienia

W uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym seminarium odbył się dzień skupienia, prowadził go ks. Andrzej Piernikarczyk, proboszcz parafii w Kamienicy Królewskiej. W swoich konferencjach ks. Andrzej poruszał tematy związane z nadzieją, która jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach naznaczonych pandemią. Zachęcił nas do pochylenia się nad postacią św. Józefa, który jest patronem obecnego roku. Jego pokorna i cicha służba niech stanie się dla nas zachętą do podążania drogą posłuszeństwa woli Bożej. Był to czas szczególnej łaski, który z pewnością okaże się bardzo owocny. Jeszcze raz, jako wspólnota, dziękujemy ks. Andrzejowi za każde skierowane do nas słowo.