Dzień Życia Konsekrowanego

W gąszczu dorocznych świąt znajdują się pewne szczególne dni. Zwłaszcza, gdy cieszymy się w nich razem z ludźmi, o których mówi się, że jeszcze ratują ten świat.

Myślimy o osobach konsekrowanych, które w zakonach, instytutach życia apostolskiego i wszelkich wspólnotach ślubowały posłuszeństwo, czystość i ubóstwo – z miłości do Chrystusa. Tenże Bóg-Człowiek łączy się z nimi szczególnie, ponieważ 2 lutego to też święto Ofiarowania Pańskiego. Tak jak Jego Maryja i Józef ofiarowali na własność Bogu, tak też każdy zakonnik i zakonnica oddają swoje życie w Boże dłonie.

W naszej Diecezji uroczyste obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej, której przewodniczył Biskup Diecezjalny ks. dr. Ryszard Kasyna. Po homilii osoby konsekrowane ponowiły śluby przed Księdzem Biskupem. Po Eucharystii wszyscy udali się na uroczysty obiad do refektarza naszego Seminarium. Ostatnim punktem obchodów tego szczególnego święta była konferencja ks. dr Krzysztofa Naczka poprzedzona wprowadzeniem ks. prałata Mariana Szczepińskiego, Wikariusza Biskupiego ds. osób konsekrowanych.

Coroczny dzień życia konsekrowanego, to również dzień dziękczynienia Bogu za ich powołanie, a im za świadectwo odwagi i zaufania w Boże prowadzenie.