Egzamin jurysdykcyjny

Każdy z diakonów, zanim zostanie dopuszczony do święceń prezbiteratu, musi pomyślnie zdać egzamin jurysdykcyjny ze znajomości prawa kanonicznego i teologii moralnej oraz powinien wykazać się praktycznymi umiejętnościami i wiedzą potrzebną do sprawowania sakramentu pokuty.
Dzisiaj do takiego egzaminu przystąpiło pięciu diakonów. Po przejściu trzech komisji egzaminacyjnych wszyscy spotkali się w rektoracie na wspólnym podsumowaniu i odczytaniu wyników.
Gratulujemy i prosimy o modlitwę w intencji diakonów, aby dobrze przygotowali się do święceń prezbiteratu!