Egzamin jurysdykcyjny

Każdy z diakonów, zanim zostanie dopuszczony do święceń prezbiteratu, musi pomyślnie zdać egzamin ze znajomości prawa kanonicznego i teologii moralnej oraz powinien wykazać się praktycznymi umiejętnościami i wiedzą potrzebną do sprawowania sakramentu pokuty.

11 maja w naszym seminarium do takiego egzaminu przystąpiło ośmiu diakonów. Po przejściu trzech komisji egzaminacyjnych wszyscy spotkali się w rektoracie na wspólnym podsumowaniu i odczytaniu wyników. Od niedzieli diakoni rozpoczynają rekolekcje przed święceniami.