#EwangeliaNaKanapie – Cisza Wielkiej Soboty

Nasz seminaryjny projekt #EwangeliaNaKanapie dzisiaj wyjątkowo bez wyraźnie zaznaczonego tekstu Ewangelii. Może czasami potrzebujemy ciszy? Może potrzebujemy wejść do grobu codzienności, słabości, grzeczności? W rozważaniu poprowadzi nas kl. Przemysław Lejkowski.