Formacja skały

Od 1 do 5 marca br. w naszym seminarium odbywały się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je tym razem ks. Krzysztof Kralka, pallotyn, założyciel zespołu Razem z Jezusem i Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Tematem tegorocznych rozważań rekolekcyjnych było życie św. Piotra w kontekście jego drogi formacyjnej; od momentu powołania, aż do spotkania ze Zmartwychwstałym nad jeziorem Galilejskim. Ks. Krzysztof bardzo podkreślał jak ważne jest zaufanie Jezusowi w formacji oraz całkowite zagłębianie się w Jego miłości, którą nas obdarowuje bez względu na to, jak bardzo upadliśmy, czy jak żyliśmy w przeszłości. Ukazał nam również, że istotą kapłaństwa jest całkowite oddanie się w „niewolę” wspólnocie Kościoła, wzorem samego Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Bardzo dziękujemy ojcu rekolekcjoniście nie tylko za wygłoszone nauki, ale również podzieleniem się z nami swoimi doświadczeniami w posłudze kapłańskiej. Niech Pan Bóg błogosławi!