„Idź, albo zdechnij!”

Jak co miesiąc wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, który zaczęliśmy od modlitwy hymnem do Ducha Świętego. Dzień ten rozpoczął się 2 lutego o godz. 20:00, a zakończył następnego dnia nieszporami o godz. 15:00. W duchowej wędrówce przewodził nam ks. dr Jacek Sosnowski, kapłan wyświęcony 2003 r., notariusz Kurii Diecezjalnej oraz wykładowca języka włoskiego. Hasłem tego dnia skupienia było bardzo radykalne i wymowne wyrażenie: „Idź, albo zdechnij”.

Podczas wspólnego trwania na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz konferencjach, mieliśmy okazję wnikliwie medytować metodą ignacjańską wartość utrzymania kontaktu wzrokowego z Jezusem: kroczącym po jeziorze, w spotkaniu z Piotrem (Mk 6, 42-52) oraz w naszym życiu duchowym. Bogate doświadczenie duszpasterskie ks. Jacka z pewnością pomogło nam spojrzeć na sprawy wiary i Kościoła w szerokim kontekście, za pomocą np. biblijnego obrazu figowca (Mk 13, 28-32).

Po tym szczególnym czasie spotkania z Jezusem, możemy z nową siłą i motywacją kontynuować formację, obecnie szczególnie podczas sesji egzaminacyjnej semestru zimowego.

Bardzo dziękujemy ks. Jackowi za troskę o nasz rozwój ludzki i duchowy, oraz za radykalny i inspirujący przykład życia kapłańskiego. Mamy nadzieję, że ten czas wyda bogate owoce w przyszłej posłudze kapłańskiej.