Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na WT UMK w Toruniu

4 października pojechaliśmy na uroczystą inaugarcję na Wydziale Teologicznym UMK wraz ze swoim ojcem duchownym ks. Sławomirem Kunką. Odebraliśmy swoje studenckie legitymacje, a następnie udaliśmy się na uroczystą Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa diecezji toruńskiej Wiesława Śmigla w kaplicy wydziałowej. Wygłosił również homilię, w której zachęcił do szukania prawdy o Chrystusie i dzielenia się swoją wiarą.

Następnie przeszliśmy na Aulę Magnę, gdzie przemówienie wygłosił dziekan ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. Potem obejrzeliśmy prezentację, w której mogliśmy dowiedzieć się o osiągnięciach całej wspólnoty wydziałowej. Odebraliśmy podziękowania z rąk księdza dziekana, a później wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego o. dr hab. Tomasza Gałuszki OP na temat „Chrzest w Duchu Świętym według św. Tomasz z Akwinu. Tomistyczny głos w debacie nad współczesną odnową charyzmatyczną”. Na końcu odbyło się spotkanie dla studentów roku pierwszego, gdzie wicedziekan wydziału ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński przywitał nas i przedstawił z panią bibliotekarką oraz przedstawicielem rady studenckiej, którzy pomogli nam zaznajomić się z zasadami biblioteki oraz funkcjonowaniem uczelni.