Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

21.10.2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem bpa Ryszarda Kasyny. Druga część spotkania odbyła się w Bibliotece Diecezjalnej. Na apelu obecni byli: biskupi, moderatorzy, profesorowie wyższych uczelni, wykładowcy, klerycy, a także rodzice. Uroczystość rozpoczął rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Tomasz Huzarek, który powitał zaproszonych gości i przedstawił obecne warunki, w których funkcjonuje seminarium. Następnie ks. wicerektor Michał Glaza podsumował poprzedni rok akademicki uwzględniając formację ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną. Podczas spotkania dokonano immatrykulacji braci z I roku, a na zakończenie spotkania wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Sakowski, który przedstawił temat dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego wg papieża Franciszka.