Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z tradycją 20 października Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej uroczyście zainaugurowało kolejny rok akademicki. Była to już 370-ta inauguracja licząc od założenia uczelni w 1651 r. Data 20 października nie jest przypadkowa – to wspomnienie „krwawej pelplińskiej jesieni” z 1939 roku, kiedy to Niemcy w ramach „Intelligenzaktion” wymordowali niemal wszystkich kapłanów Pelplina, w tym profesorów naszego seminarium, kanoników Kapituły Katedralnej oraz pracowników kurii. Z samego rana, w dzień uroczystej inauguracji, klerycy złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym Pelplińskich Męczenników oraz na grobach zmarłych Profesorów. Centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Po Mszy Świętej, wraz z gośćmi – m.in. przedstawicielami pomorskich uczelni, zaprzyjaźnionych seminariów oraz przedstawicielami władz – udaliśmy się do Biblioteki Diecezjalnej, gdzie miała miejsce uroczysta sesja inauguracyjna. Na niej wysłuchaliśmy przemówienia rektorskiego, sprawozdania za ubiegły rok akademicki oraz uczestniczyliśmy w immatrykulacji alumnów I roku. Wykład inauguracyjny „Chrześcijańska wizja człowieka jako remedium na kryzys współczesnego świata” wygłosił ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

kl. Karol Kleinszmidt