IV Areopag Pelpliński

24 lutego 2018 r. o godz. 10 00 rozpoczął się IV Areopag Pelpliński. Wydarzenie otworzył ks. prof. Janusz Szulist, zaś ks. bp diecezjalny Ryszard Kasyna przywitał wszystkich obecnych gości. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była miłość małych i wielkich ojczyzn.

Areopag składał się z trzech paneli. Klerycy uczestniczyli w pierwszej części, którą poprowadził prof. Edmund Wittbrodt – obecny prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Podczas pierwszej części IV Areopagu Pelplińskiego ks. prof. Mirosław Mróz wygłosił prelekcję na temat tożsamości religijnej i tożsamości narodowej. Skupił się on przede wszystkim na podstawach i znaczeniu patriotyzmu, które to kwestie omówił w oparciu o filozofię tomistyczną. Natomiast drugi mówca, dr Michał Kargul, wystąpił z przemówieniem, które dotyczyło pomorskiej tożsamości regionalnej. Poruszył zagadnienia związane z historią i socjologią – starał się ukazać przejawy tożsamości narodowej i regionalnej w praktyce. Pod koniec swojego przemówienia dr Kargul zaprezentował książkę pt. „Teki Kociewskie” (Zeszyt XI), dotyczącą tożsamości Kociewiaków.

Po zakończeniu obu przemówień nastąpił czas na dyskusję, podczas której można było zadawać prelegentom pytania.