„Jak nawiązywać i trwać w dobrych relacjach?” Warsztaty III rocznika

Męskość to z jednej strony dar, a z drugiej – odpowiedzialność. 21 kwietnia klerycy roku III odbywali warsztaty na temat tworzenia właściwych relacji oraz trwania w nich. Prowadzącą była p. dr Ewa Kusz (członkini Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich).

Całość podzielona została na trzy bloki. Pierwszy dotyczył męskości w ogóle, zaś w kolejnej części przedstawione zostały zagadnienia, które na różnych etapach życia mogą dla mężczyzn stanowić problem. Ostatni wykład dotyczył dojrzałego przeżywania seksualności w stanie celibatu. Oprócz treści przedstawianych przez p. Ewę miały miejsce dyskusje w mniejszych grupach, w których klerycy dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Czas warsztatów na pewno będzie jeszcze poddawany refleksji, tak by wydały one jak najlepsze owoce w przyszłości.