Koncert w katedrze

Słowami wychwalającymi cnoty świętego Bernarda, patrona zakonu cystersów, rozpoczął się w pelplińskiej katedrze niedzielny koncert muzyki dawnej, w którym mieli okazję uczestniczyć klerycy naszego seminarium. Na program koncertu składało się szesnaście motetów autorstwa Andrzeja Hakenbergera, polskiego kompozytora żyjącego na przełomie XVI i XVII w. Utwory zachwycające zarówno pięknem wyrazu muzycznego, jak i bogactwem treści – inspirowanej przede wszystkim Pismem św. – wysłuchaliśmy w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego oraz zespołu instrumentów dawnych Musica Fiorita, pod batutą Jana Łukaszewskeigo.

Warto podkreślić związek Andrzeja Hakenbergera z Pelplinem. Nie tylko komponował on na zamówienie pelplińskich cystersów, czego przykładem jest wspomniany hymn Bernardus, Doctor inclitus, ale wiele spośród jego dzieł znalazło się w tabulaturze pelplińskiej – zbiorze utworów sporządzonym w XVII w. na potrzeby miejscowego opactwa. Z tego powodu nie sposób wyobrazić sobie bardziej odpowiedniego miejsca na koncert dzieł Hakenbergera niż nasza katedra – co w przemówieniu zamykającym koncert podkreślił proboszcz kościoła, ks. infułat Tadeusz Brzeziński.

Udział w wydarzeniu był dla alumnów prawdziwą ucztą muzyczną i z pewnością okaże się inspiracją do dalszego zgłębiania dziedzictwa duchowego i kulturowego naszej Ojczyzny.