Konferencja katechetyczna

„Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Doświadczenie w procesie wychowania w środowisku polskim i w warunkach emigracji. Pod takim tytułem 7 maja odbyła się ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka, zorganizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Trzech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie miało przyjemność przedstawić w jej trakcie następujące tematy: Paweł Zagórski – „Listy wdzięczności” pisane do Polonii amerykańskiej w 1922 r. jako wyraz wychowania patriotycznego i religijnego polskich dzieci, Witold Pijanowski – System prewencyjny ks. Jana Bosko jako model wychowania młodego pokolenia Polaków w kraju i na emigracji oraz Oskar Pryba – O potrzebie formacji liturgicznej w Polsce i na emigracji. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki, wzięło w niej udział dwudziestu czterech prelegentów z sześciu ośrodków naukowych w Polsce. Gratulujemy organizatorom pomysłu i profesjonalnego przebiegu konferencji!

Wizyta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim była okazją do poznania samej uczelni, ale także odkrycia piękna Lublina. Dzięki obecności ks. prefekta Arkadiusza Drzycimskiego, który swój doktorat obronił właśnie na KUL-u, mogliśmy poznać historię i wiele ciekawych miejsc serca Lubelszczyzny. Dziękujemy także księżom, którzy studiują i pracują w Lublinie za życzliwe przyjęcie i poświęcony czas!