Konferencja „Potoczny i naukowy obraz świata”

Zasiadam do pisania tych wykładów i przysuwam krzesła do dwóch stołów. Do dwóch stołów! Tak jest! Wszystkie przedmioty dokoła mnie istnieją w dwóch egzemplarzach – dwa stoły, dwa krzesła, dwa pióra. ­Przywołaniem tej metafory, ilustrującej podwójny sposób patrzenia na świat, zaproponowanej przez sir Arthura Eddingtona, rozpoczął się ostatni w tym roku akademickim wykład z cyklu „Otwartych spotkań z filozofią”. W spotkaniu tym, które odbyło się we wtorek 22 maja w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu i zatytułowane było: „Potoczny i naukowy obraz świata”, uczestniczyło trzech kleryków należących do działającego w naszym seminarium Koła Młodych Teologów.

Spotkanie składało się z dwóch części. Na początku swój wykład wygłosił prof. Tadeusz Szubka, Dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Prelekcja poświęcona była problemowi potocznego i naukowego obrazu świata w ujęciu dwóch współczesnych filozofów amerykańskich: Daniela Dennetta i Wilfrieda Sellarsa. Zaprezentowane poglądy z zakresu filozofii nauki i kognitywistyki oraz ich relacji do prawd teologicznych wzbudziły ożywioną dyskusję, w której – w drugiej części spotkania – głos mógł zabrać każdy z obecnych słuchaczy.

Wyjazd do Torunia był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i zaznajomienia się z problemami dyskutowanymi aktualnie przez największych współczesnych filozofów.