Konwiwencja neokatechumenalna

Diakoni naszego seminarium uczestniczyli w konwiwencji neokatechumenalnej, która odbyła się w Jastrzębiej Górze w dniach 12-15 października 2017 r. Było to spotkanie formacyjne, w którym uczestniczyło blisko 500 osób – katechistów oraz wspólnot z regionu Pomorza.

Dla większości z nas było to pierwsze zetknięcie się z Drogą Neokatechumenalną. Dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy brać udział we wszystkich punktach programu. Mogliśmy poznawać tę wspólnotę poprzez słuchanie katechez, uczestnictwo we wspólnych modlitwach, liturgię godzin, nabożeństwo pokutne, dyskusje w małych grupach czy przez indywidualne rozmowy. Zwieńczeniem tego czasu była Eucharystia, podczas której pełniliśmy posługę diakonów będąc szafarzami Ciała i Krwi Pańskiej.

Było to dla nas ważne doświadczenie, zarówno duchowe jak i duszpasterskie.

Neokatechumenat jest to droga odnowy życia chrześcijańskiego, uznana oficjalnie przez Stolicę Apostolską jako fundacja dóbr duchowych. Droga Neokatechumenalna powstała w 1964 r. w slumsach na przedmieściach Madrytu. Inicjatorami są artysta malarz Kiko Argüello oraz Carmen Hernandez, absolwentka chemii i teologii.