Kurs Przewodnikowski naszych harcerzy rozpoczęty!

Sześciu harcerzy Kleryckiego Kręgu Akademickiego w Pelplinie rozpoczęło Kurs Przewodnikowski, który ma ich przygotować do bycia instruktorem ZHP.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 5-6 kwietnia. Podczas zajęć harcerze naszego Kręgu zdobyli cenną wiedzę na temat harcerstwa (skautingu) za granicą, a także poznali metodę harcerską. Dzień ten był okazją do spotkania się z przedstawicielami Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca Tczew, za co serdecznie dziękujemy.

Harcerstwo prawie zawsze kojarzy się z rozpalaniem ogniska i wędrówkami leśnymi. Tego także nie mogło zabraknąć podczas Kursu odbywającego się w Kleryckim Kręgu Akademickim. Dlatego, 13 kwietnia, harcerze uczestniczyli w szeregu zajęć praktycznych, podczas których poznali tradycyjne metody nawigacji (kompas, busola) oraz uczyli się rozpalać ognisko czy szyfrować wiadomości.

Wszystkie te zajęcia, podjęte w ramach Kursu Przewodnikowskiego, są nieodzownym elementem próby instruktorskiej w stopniu przewodnika. Celem działalności Kręgu jest przede wszystkim ukazywanie w harcerstwie związku wiary z wartościami harcerskimi. Najlepszym tego przykładem jest patron Kleryckiego Kręgu Akademickiego w Pelplinie – bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski.

Już dzisiaj pragniemy serdecznie podziękować wszystkim prowadzącym zajęcia: hm. Sylwii Dymnickiej-Iwaniuk, phm. Mariuszowi Dobrowolskiemu, hm. Robertowi Kawce i hm. Grzegorzowi Oszmanie. Serdecznie podziękowania kierujemy także do, od lat związanej z naszym Kręgiem, hm. Ani Deptuły. Przede wszystkim za ogromną życzliwość i podjęcie się trudu koordynowania Kursu Przewodnikowskiego w naszym Kręgu. Serdeczne Bóg zapłać! I do zobaczenia w maju!