Lektorat i akolitat

Tradycyjnie na początku Wielkiego Postu bracia z III i IV roku otrzymują kolejne posługi – lektoratu i akolitatu. Również w tym roku, po wielkopostnych rekolekcjach, bp Arkadiusz Okroj udzielił tych właśnie posług.  Zadaniem lektorów jest proklamacja słowa Bożego. Natomiast akolici posługują przy ołtarzu, a także rozdzielają Komunię Świętą. Wyrażamy wyrazy wdzięczności wszystkim uczestnikom tej uroczystości i prosimy o modlitwę w intencjach seminarium oraz powołanych.

kl. Adam Buchholz