Lektorat i akolitat

Tradycją w naszym seminarium jest, że po rekolekcjach wielkopostnych, w pierwszą niedziele Wielkiego Postu, nasi bracia z roku trzeciego i czwartego przyjmują posługi lektoratu i akolitatu. W tym roku, w pelplińskiej katedrze, udzielił ich ks. bp Arkadiusz Okroj. Była to pierwsza posługa przyjęta z rąk nowego biskupa pomocniczego przez naszych alumnów. Dziewięciu braci z roku trzeciego przyjęło posługę lektoratu. Kościół posyła ich, by proklamowali słowo Boże. Wszyscy z roku czwartego natomiast od tej chwili stali się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej.

Wszystkim obecnym na tej uroczystości dziękujemy za obecność i prosimy o modlitwę w intencji naszej oraz nowych powołań.