Listopadowy dzień skupienia

Dnia 10 listopada przeżywaliśmy w naszym seminarium dzień skupienia. Tym razem głoszenia słowa podjął się ks. Łukasz Pierowicz, który obok pełnienia funkcji wicedyrektora Wydziału Ekonomicznego i dyrektora ds. gospodarczych Kurii Diecezjalnej jest również dyrektorem administracyjnym naszego seminarium. Jak zwykle, skupienie nasze zaczęliśmy od odśpiewania hymnu do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jako tematykę naszego spotkania ks. Pierowicz obrał wędrówkę Abrahama w kontekście współpracy z Bożą wolą. Warto również wspomnieć, że najważniejszym punktem naszego dnia skupienia była Eucharystia. Serdecznie dziękujemy ks. Łukaszowi za poprowadzenie nas przez ten cenny czas skupienia.