Majowy dzień skupienia

W dniach 5-6 maja przeżywaliśmy dzień skupienia. Konferencje głosił nam ks. dr Arkadiusz Okroj, proboszcz parafii Kiełpino i do niedawna ojciec duchowny naszego seminarium.

We wprowadzeniu ks. Arkadiusz zaznaczył, że bardzo często występującym zjawiskiem jest zakładanie masek, które ma na celu dowartościowanie nas samych. Właściwym i jedynym antidotum na ów problem jest dążenie do integracji osobowości. Dopiero ona jest w stanie pomóc człowiekowi zachowywać w każdej sytuacji prawdziwą twarz. Proces wspomnianej integracji ma sens jedynie wówczas, kiedy cierpliwa praca nad sobą połączona jest z duchem modlitwy. Ostatnie nauki kaznodzieja poświęcił na zagadnieniu świętości, które winno być celem każdego naszego dążenia – także integrowania osobowości.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta