Matka zawsze pamięta o swych dzieciach

21 października zakończyła się peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji pelplińskiej. Uroczystości przewodniczył biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Odbyło się to w bazylice mniejszej pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicach. Czas nawiedzenia trwał od 23 września br. i został zainaugurowany w kościele katedralnym w Pelplinie również przez biskupa diecezjalnego.

Pomimo tego, że czas peregrynacji dobiegł końca Matka Boża w znaku figury pojawiła się dziś w naszej wspólnocie seminaryjnej. Równo o godzinie 15.00 ks. Rektor przywitał ją w WSD w Pelplinie. Następnie słowo do kleryków skierował ks. dr Tomasz Syldatk, który był jednym z odpowiedzialnych za przebieg peregrynacji w diecezji. W swojej konferencji przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że człowiek bardzo często zadaje różne pytania, a potrzebuje czasami czasu by zadać je sobie samemu. Zwrócił uwagę, że należy dokonać odpowiedniej hierarchizacji tych pytań i dotrzeć do tych najbardziej fundamentalnych, również do pytań o wieczność. Kontynuując wyraził obawy związane z postępującymi sekularyzmem, materializmem dialektycznym, relatywizmem i in. w Europie, które nie omijają naszego kraju. Właśnie w takim świecie, świecie bez Boga Maryja stanowi znak pamięci i dalej mówił: Ona sama przypomina nam o prawdziwych wartościach i kieruje naszą uwagę na życie duchowe… Matka Boża daje prostą receptę: modlitwa, jałmużna i pokuta są drogą do szczęścia. Ks. Tomasz wspomniał też o Rycerstwie Niepokalanej, ruchu maryjno-apostolskim założonym przez o. Maksymiliana Kolbe w roku 1917, roku fatimskich objawień. Tym samym, zaprosił wszystkich do włączenia się w to duchowe dzieło, dla poszerzenia maryjnego kultu. Na koniec zapewnił nas, że we wszystkich miejscach nawiedzenia wierni modlili się za nasze seminarium, za nas, a także o dar nowych powołań, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dlatego po konferencji cała wspólnota seminaryjna rozpoczęła modlitwę różańcową za diecezję pelplińską, której przewodniczył Dziekan Alumnów dk. Patryk Świst. Później każdy miał okazję na chwilę osobistej modlitwy. Na koniec ks. Rektor odnowił akt zawierzenia Wyższego Seminarium Duchownego Maryi.

Cieszymy się, że w ten sposób zostaliśmy włączeni do tej przepięknej inicjatywy w jubileuszowym roku Objawień Fatimskich. Mogliśmy podziękować za dar powołania i jednocześnie zawierzyć swoje sprawy, szczególnie dalszą formację Matce Bożej.