Misjonarz pochodzący z diecezji pelplińskiej z wizytą w seminarium

28 maja odwiedził nas ks. Krzysztof Mróz – misjonarz pracujący w Lusace, stolicy Zambii. Ks. Krzysztof pochodzi z naszej diecezji i po kilku latach pracy jako wikariusz, postanowił poświęcić się pracy na misjach, gdzie pracuje już 25 lat.

Ks. Krzysztof przewodniczył porannej Mszy św., podczas której powiedział nam trochę o swojej pracy w Zambii, opowiedział o budowie nowego kościoła pw. św. Jana Pawła II, który powstaje w biednej części Lusaki. Ale przede wszystkim skierował do nas słowa pouczenia i podzielił się z nami swoją mądrością życiową. Mówił nam o drodze do kapłaństwa, o powierzeniu się Panu Bogu i zaufaniu Jego Opatrzności. Ks. Krzysztof jest dla nas przykładem dobrego przeżywania kapłaństwa. Potrafił on zostawić wszystko i oddać się na wyłączność Bogu i drugiemu człowiekowi.