Msza sekundycyjna naszych neoprezbiterów

W środę, 5 czerwca, o godz. 15:00 w naszym seminarium odbyła się Msza sekundycyjna księży neoprezbiterów. Była to kontynuacja uroczystości, jakie nie tak dawno obchodziliśmy w naszej wspólnocie (święcenia kapłańskie oraz prymicje). Nasi bracia odprawili Mszę świętą w miejscu, gdzie rozeznawali i pogłębiali swoje powołanie. Pod koniec Eucharystii udzielili błogosławieństwa (w randze papieskiego) kapłanom, pracownikom świeckim oraz klerykom. Po spotkaniu przy ołtarzu Pana udaliśmy się do seminaryjnego refektarza gdzie była okazja na wspomnienia, jeszcze z kleryckich czasów, obecnie najmłodszych stażem kapłanów diecezji pelplińskiej.