Msza sekundycyjna neoprezbiterów

W środę, 14 października, w naszym seminarium odbyła się długo oczekiwana Msza św. sekundycyjna braci neoprezbiterów. Msze sekundycyjne sprawuje się po prymicji. Termin ten oznacza drugą mszę (łac. secunda missa). Z reguły nowo wyświęceni księża odprawiają Mszę sekundycyjną w parafiach swoich praktyk diakońskich, seminarium duchownym, sanktuariach diecezjalnych i zaprzyjaźnionych wspólnotach.

Nasi bracia odprawili Mszę św. w kaplicy seminaryjnej, w miejscu, gdzie rozeznawali i pogłębiali swoje powołanie. Eucharystii przewodniczył starosta rocznika, ks. Marcin Ruszkowski, zaś słowo skierował do nas ks. Michał Kucharski. Pod koniec Eucharystii udzielili błogosławieństwa całej wspólnocie. Po spotkaniu przy ołtarzu Pana udaliśmy się do seminaryjnego refektarza, gdzie była okazja do podzielenia się z nami świadectwem pierwszych miesięcy kapłaństwa.

To niesamowite uczucie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, sprawowanej przez braci, którzy jeszcze niedawno zajmowali z nami ławki w seminaryjnej kaplicy. To jeszcze wyraźniej ukazuje nam, będącym na drodze ku Chrystusowemu kapłaństwu, Tajemnicę, do której sprawowania Bóg nas wezwał.

Módlmy się, aby bracia neoprezbiterzy, obdarowani licznymi łaskami Bożymi, byli w świecie czytelnym znakiem obecności Chrystusa, aby w w tych niełatwych czasach byli „światłem przewodnim” dla osób utrudzonych życiem i aby zawsze pamiętali o tym, do jak wielkiej godności wyniósł ich Bóg.