Nowe logo seminaryjne

Od dnia dzisiejszego, tj. 23 maja 2018 r., obowiązuje nowy znak graficzny naszego seminarium.

Litery „W” oraz „D” układają się w pagórek, natomiast litera „S” kształtem ukazuje drogę wiodącą do krzyża. Jest to z jednej strony symbol pelplińskiej Góry Jana Pawła II, na której Ojciec Święty 6 czerwca 1999 roku odprawił Mszę św., wygłosił słowo Boże i odmówił modlitwę Anioł Pański. Z drugiej – podkreślenie, że w seminarium droga każdego alumna prowadzi do znajdującego się w centrum Chrystusowego krzyża.

Poniższa tabela zawiera odnośniki do pobrania poszczególnych wariantów logo oraz Księgi Wizualizacji Znaku z określonymi zasadami posługiwania się znakiem.

Nazwa wariantu Wariant Pobierz
Sygnet
Sygnet w negatywie
Sygnet monochromatyczny
Sygnet monochromatyczny w negatywie
Logo
Logo w negatywie
Logo monochromatyczne
Logo monochromatyczne w negatywie
Wszystkie warianty
Księga Wizualizacji Znaku