Oaza Modlitwy

W miniony weekend, tj. 2-4 marca, miała miejsce kolejna Oaza modlitwy. Comiesięczne spotkania zawsze mają swój motyw przewodni. Tym razem była nim szkoła liturgii.

Uczestnicy mieli okazję wykonać kolejny krok w formacji oazowej. Mogli przy tym zaznajomić się z bardzo ciekawym tematem, który obecny jest w życiu każdego chrześcijanina, jednak często jeszcze okryty płaszczem niewiedzy. W rzeczowym zapoznaniu się z liturgią od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej pomogła szkoła liturgii organizowana przez diakonię liturgiczną oraz wykład ks. dr. Edmunda Skalskiego. Diakonia liturgiczna przybliżyła historię i znaczenie postaw oraz gestów liturgicznych. Natomiast wykład księdza doktora wprowadził nas w liturgiczne znaczenie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego, a także dostarczył wiele praktycznych rad, jak dobrze ten czas przeżyć. Najbardziej „praktycznym” momentem rekolekcji była oczywiście sama liturgia, w której poprzez Mszę świętą oraz adorację Jezusa Eucharystycznego i krzyża, młodzież mogła doświadczyć miłości Boga, żywo obecnego w Kościele.

Konstytucja Soboru Watykańskiego II mówi, że „liturgia jest szczytem do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego siła i moc”. Dlatego jej znajomość i świadome przeżywanie są tak ważne. Stanowi ona miejsce, w którym szczególnie stykamy się z miłością Boga wobec nas. Młodzież oazowa, pogłębiając swoje przeżywanie liturgii, miała niezwykłą okazję do zjednoczenia się z Bogiem.