Obrona prac magisterskich diakonów

Dla nas, diakonów, nadeszły dni wieńczące formację seminaryjną. Pierwszym ważnym wydarzeniem poprzedzającym święcenia kapłańskie jest obrona prac magisterskich, która tradycyjnie odbyła się w gmachu Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Dnia 26 kwietnia 2018 o godz. 10:00 wyjechaliśmy do Torunia, aby podzielić się z Komisją Egzaminacyjną owocem naszej pracy i nauki. Mimo lekkiego zestresowania, cały egzamin zakończył się pozytywnie i nasze seminarium zyskało ośmiu nowych magistrów teologii.

Pozostał nam jeszcze jeden egzamin, sprawdzający naszą wiedzę z teologii pastoralnej, prawa kanonicznego i spowiednictwa, po którym wyjedziemy do Orlika, by poprzez rekolekcje przygotować się do przyjęcia święceń prezbiteratu, które otrzymamy 19 maja 2018 r. o godz. 11:00 w katedrze pelplińskiej.