Oddaj krew – ratuj życie

Po raz drugi w 2018 roku włączyliśmy się w akcję oddawania krwi, pod hasłem „Oddaj krew – ratuj życie”

Do akcji zgłosiło się 25 osób, z czego 21 oddało krew, co łącznie dało 9 450 ml krwi. 4 osoby oddawały krew po raz pierwszy. Już tradycyjnie do akcji zaprosiliśmy mieszkańców Pelplina i okolic, dzięki czemu do liczby 17 kleryków oddających krew przyłączyło się 8 okolicznych mieszkańców. Mamy nadzieję, że liczba krwiodawców będzie wzrastać, przez co nigdy nie zabraknie cennego daru krwi dla potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom, a przede wszystkim ekipie wyjazdowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku za miłą i serdeczną atmosferę oraz profesjonalne podejście. Zapraszamy w maju!