Odpust w kaplicy św. Barbary

W piątek, czwartego grudnia, przeżywaliśmy odpust ku czci św. Barbary. Jest ona patronką naszej kaplicy, w której to formowali się i nadal formują alumni. W tym roku Mszy świętej odpustowej przewodniczył wieloletni wykładowca naszej uczelni ks. dr Janusz Kropiwnicki, proboszcz parafii pw. Michała Archanioła w Tymawie. W kazaniu podkreślił, że jedynie na prawdzie możliwe jest budowanie prawidłowej relacji do Boga i drugiego człowieka. Mówiąc o św. Barbarze kapłan wskazał, że świadectwo życia naszej patronki także współcześnie jest warte naśladowania. Jak zawsze przy tego typu uroczystościach nie zabrakło pięknej liturgii, oraz radości ze wspólnego świętowania.