Odpust św. Barbary

W miniony wtorek, 4 grudnia 2018 r., nasza wspólnota seminaryjna przeżywała uroczystość odpustową w kaplicy św. Barbary. Mszę celebrował i homilię wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński. Był to dla wszystkich kleryków naszego seminarium szczególny dzień w roku formacyjnym, w którym dziękowaliśmy Bogu za dar życia naszej patronki, a także mogliśmy polecać się jej wstawiennictwu. Święta Barbara, dzięki swojemu świadectwu męczeństwa, jest dla nas wielkim przykładem wytrwałości i pełnego zaufania Chrystusowi. Cieszymy się, że to właśnie ona jest naszą orędowniczką i to jej zawierzamy naszą formację do kapłaństwa.

Święta Barbaro, módl się za nami!