Ostatnie nabożeństwo majowe

W ostatni dzień maja cała wspólnota zebrała się w seminaryjnych ogrodach przy figurze Matki Bożej na ostatnim nabożeństwie majowym. Modlitwie przewodniczył rektor, ks. Wojciech Pikor, a ostatnie rozważanie wygłosił nam ojciec duchowy – ks. Rafał Barciński. Mówił o tym, abyśmy uświadomili sobie, że maj to nie tylko 31 dni kalendarzowych, ale czas pogłębienia relacji z Maryją. Zachęcał nas do sprawdzenia, czy po całym miesiącu zostało w nas coś maryjnego. Następnie oddaliśmy się Maryi w akcie zawierzenia, odśpiewaliśmy litanię loretańską i Apel Jasnogórski.