Otrzymaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju

Okres przedświąteczny to dla nas czas spotkań opłatkowych. Harcerze z Kleryckiego Kręgu Akademickiego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym dla instruktorów i harcerzy Chorągwi Gdańskiej. Jest to wyjątkowe spotkanie, w którym harcerze nie tylko spędzają czas w życzliwej atmosferze, ale również wymieniają się poglądami dotyczącymi przyszłości ZHP.

Po spotkaniu opłatkowym wszyscy obecni druhowie, zaproszeni goście oraz klerycy z naszego seminarium udali się na pod fontannę Neptuna na Długim Targu, by odebrać Betlejemskie Światło Pokoju, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Światło, które łączy”. Światło, które nasi druhowi tam otrzymali, przekazane zostało wspólnocie seminaryjnej oraz Collegium Marianum, by z tych instytucji mogło być niesione przez kleryków oraz studentów do ich miejsc zamieszkania i parafii, wprowadzając pokój i miłość wszędzie tam, gdzie się pojawią.

Spotkanie pod fontanną Neptuna nie było jednak ostatnim punktem naszego wyjazdu. Po zakończonych uroczystościach klerycy wraz z przyjaciółmi naszego kręgu udali się na Westerplatte, gdzie kl. Arkadiusz Pałys w obecności władz Kręgu oraz przedstawicieli chorągwi złożył uroczystą rotę przyrzeczenia, stając się tym samym harcerzem oraz otrzymał krzyż harcerski, który symbolizuje przynależność do rodziny harcerskiej oraz chęć służenia Bogu i Ojczyźnie.