„Pelplin. 1939”

W środę 13.11.2019 roku, nasza wspólnota brała udział w prezentacji filmu pt. „Pelplin 1939”, wyświetlanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Jest on jedną z części serii dokumentów historycznych „Młyny czasu”, poświęconej zbrodniom hitlerowskim na Pomorzu z okresu II wojny światowej. W tematykę filmu wprowadziła nas dyrektor Muzeum Piaśnickiego pani Teresa Patsidis. Podkreśliła, że księża tamtego czasu ginęli tylko dlatego, bo byli kapłanami. Sam seans przybliżał głównie historię męczeństwa duchowieństwa diecezji chełmińskiej. Występujący w filmie ks. Wincenty Pytlik, nasz wykładowca, mówił, że celem hitlerowców było w szczególności zlikwidowanie osób, które miały ogromny wpływ na kształcenie przyszłych duchownych oraz krzewienie polskości w naszym regionie.Przypomniał nam również, że swego czasu, ze względu na poziom nauki, kultury, sfery sakralnej i patriotycznych wartości, Pelplin był nazywany „Atenami północy”. Poruszanym wątkiem było również, istniejące dalej, Collegium Marianum, ówczesne gimnazjum. W szkole tej, jako jedynej na Pomorzu, uczono się w języku polskim. Stąd dążono do likwidacji tej placówki. W filmie widniały również
wywiady naocznych świadków tamtego, ciężkiego czasu. Można było odczuć, że mieszkańcy Pelplina mocno przeżyli te wydarzenia i łączyli się w modlitwie z prowadzonymi na śmierć kapłanami. Na koniec tego czasu głos zabrał jeszcze ks. Wincenty, który nawoływał nas do pamięci nad ofiarami wojny, a w szczególności nad duchownymi, którzy dali nam prawdziwy przykład wiary. Podziękował on również w imieniu pani Teresy wszystkim aktorom, którzy występowali w filmie, również naszym braciom z seminarium. Wydarzenie to zakończył nasz ks. bp diecezjalny Ryszard Kasyna modlitwą za poległych w obronie wiary i ojczyzny.