Pielgrzymka do Łasina i Chełmży

W sobotę, 22 lutego, rocznik pierwszy i drugi wyruszył na pielgrzymkę śladem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego do Łasina i Chełmży wraz z naszym ojcem duchownym ks. Sławomirem Kunką. W klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Łasinie wysłuchaliśmy świadectwa s. Joanny, która doznała uzdrowienia za wstawiennictwem błogosławionego. Spotkanie zakończyliśmy mszą świętą w kaplicy Karmelu. Następnie udaliśmy się do Chełmży, rodzinnej parafii księdza Frelichowskiego. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Krzysztofa Badowskiego zwiedziliśmy konkatedrę pw. Trójcy Świętej, dawny kościół katedralny diecezji chełmińskiej. Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy wspólną modlitwą przy studzience w Sanktuarium Maryjnym w Piasecznie.