Posługi lektoratu i akolitatu

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, tj. 8 marca 2020 roku, w Bazylice katedralnej, biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj udzielił 6 alumnom z roku III posługę lektoratu i 7 alumnom z roku IV posługę akolitatu. Poprzez posługę lektora nasi bracia mogą odczytywać Słowo Boże podczas sprawowania liturgii. Natomiast bracia z roku IV stali się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, którzy będą pomagać w przygotowaniu ołtarza Pańskiego podczas Najświętszej ofiary oraz w razie potrzeby zanosić Pana Jezusa do chorych i podawać Jego Ciało podczas Eucharystii. Cieszymy się razem z naszymi współbraćmi, modlimy się, by godnie realizowali powierzone im zadania, a także jako wspólnota również prosimy o modlitwę w ich intencji.