Posługi lektoratu i akolitatu

Według tradycji po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych nasza wspólnota seminaryjna przeżywa niezwykłą uroczystość. 18 lutego 2018 roku w bazylice katedralnej alumni z roku III i IV otrzymali z rąk ks. bpa Ryszarda Kasyny nowe posługi.

Bracia z roku III zostali ustanowieni lektorami, będą więc mogli odtąd proklamować Słowo Boże. Natomiast bracia z roku IV zostali ustanowieni akolitami, stając się Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej. Ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna w homilii wskazywał na to, aby nowe zadania, jakie nasi bracia przyjmują, przybliżały ich do Boga i do ludzi. Naszym braciom życzymy wiernego wypełniania powierzonych im posług.