Rekolekcje „Caritas”

Kleryckie Koło „Caritas” po raz kolejny zorganizowało rekolekcje dla osób z niepełnosprawnością. Odbyły się one od 22 do 24 marca 2019 roku w szkole podstawowej nr 1 w Pelplinie. Tematem rekolekcji był fragment z Księgi Joela: „Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13).

Już w piątek uczestnicy mieli możliwość wejścia w klimat Wielkiego Postu ‒ mieli okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a także do obejrzenia filmu „Pasja”. W sobotę zostały wygłoszone trzy konferencje. Pierwsza dotyczyła serca uczniów (Piotra i Judasza), druga – serca Maryi, trzecia zaś – Serca Jezusa. W trakcie kolacji przyszli do nas uczestnicy akcji seminaryjnej „Zostań klerykiem na 3 dni”. Wzięli oni udział w pogodnym wieczorze oraz w prowadzonej adoracji krzyża. Jak zwykle zakończyliśmy nasze rekolekcje świadectwami i wspólnym obiadem.