Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

Nasza wspólnota wróciła z wakacji. Można powiedzieć, że seminarium na nowo odżyło. Wróciliśmy pełni wrażeń, zdobytych doświadczeń, aby kontynuować naszą formację. Jak co roku zaczynamy od pokrzepienia ducha, aby umocnieni Bożą łaską rozpocząć nowy etap naszej formacji. Najlepszą formą tegoż pokrzepienia jest czas rekolekcji, który został nam dany.

W tym roku rekolekcje głosił nam ks. Grzegorz Strzelczyk, kapłan Archidiecezji Katowickiej. Zaczęliśmy je w środę od hymnu do Ducha Świętego. Tematem były, jakże ważne w naszej przyszłej posłudze, sakramenty. Ksiądz rekolekcjonista trafiał do naszych serc, uświadamiając nam jak ważną sprawą jest nie tyle sakrament sam w sobie, ale także nasze podejście do niego. Ważne jest, aby nasze uczestnictwo w sakramentach zawsze było naznaczone wiarą w moc Bożego działania. Rekolekcje zakończyliśmy niedzielną jutrznią, wchodząc zarazem w piękny maryjny miesiąc, jakim jest październik. Jeszcze raz dziękujemy księdzu Grzegorzowi i zachęcamy wszystkich do modlitwy za seminarzystów.